bezdech
aparat słuchowy
aparat sluchowy
kobieta zatykająca uszy
Matka z dzieckiem