Badania słuchu – Bydgoszcz

badania słuchu

Na czym polega i jak przebiega badanie słuchu?

Badanie słuchu jest bezbolesne i nie wiąże się z żadnym dyskomfortem dla pacjenta. Wyróżniamy dwa rodzaje takich badań: obiektywne i subiektywne. Te pierwsze polegają na wykorzystaniu sprzętu diagnostycznego, współpraca z pacjentem jest tu niepotrzebna. Aparatura określa stan jego słuchu. Badania subiektywne natomiast wymagają interakcji z daną osobą, określa ona empirycznie, na ile słyszalne są przez nią dźwięki. Przykładem badań subiektywnych jest audiometria, czyli tonalna metoda badania słuchu, podczas której pacjent zakłada słuchawki i z ich pomocą określa stopień słyszalności dźwięków. Natomiast do obiektywnych badań słuchu zaliczamy, m.in. tympanometrię polegającą na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej przy zmiennym ciśnieniu w kanale słuchowym. Urządzenie zwane tympanometrem na podstawie zmian ciśnienia tworzy wykresy, które ukazują lekarzowi stan słuchu pacjenta.

Badanie słuchu w naszej klinice

Klinika laryngologiczna Słuch Lab w ramach kompleksowej obsługi oferuje Państwu różnego rodzaju badania słuchu. Protetyk słuchu z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu zbada Państwa słuch. Oceni stan ucha środkowego i wewnętrznego, stopień rozumienia mowy oraz zdolność słyszenia dźwięków na różnych częstotliwościach. Dzięki tym badaniom będzie w stanie ocenić stopień ubytku słuchu i jego umiejscowienie. Zaproponuje w razie potrzeby najlepsze rozwiązanie, tak abyście mogli Państwo ponownie czynnie korzystać z życia, cieszyć się swobodną komunikacją podczas spotkań towarzyskich i zawodowych oraz móc uczestniczyć w koncertach i w innych wydarzeniach kulturalnych.

Diagnostyki słuchu dokonujemy m. in. przy pomocy wysoce specjalistycznego audiometru, który pozwala na precyzyjne stwierdzenie stopnia ubytku lub wady słuchu. Zapraszamy na badania laryngologiczne, badania okresowe słuchu oraz badanie tympanometrii. Zajmujemy się leczeniem szumów usznych oraz niedosłuchu. Podczas konsultacji w formie wizyt domowych lub stacjonarnych w naszym gabinecie, pomagamy w doborze optymalnego aparatu słuchowego wewnątrzusznego lub wkładek usznych.

Wszystkie badania wykonujemy w naszej klinice laryngologicznej w Bydgoszczy, gdzie w nowocześnie wyposażonych wnętrzach, w miłej atmosferze możecie Państwo ocenić swój słuch. Zapraszamy do umówienia terminu wizyty w naszej klinice protetyki słuchu Słuch Lab.