Refundacja aparatów słuchowych

Klinika protetyki słuchu Słuch Lab w Bydgoszczy specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu wad i ubytków słuchu oraz szumów usznych. Naszym pacjentom pomagamy także w uzyskaniu dofinansowania ze środków NFZ i PFRON na zakup aparatów słuchowych i wkładek dousznych.

Refundacja NFZ

  1. osobom ubezpieczonym w NFZ przysługuje prawo do skorzystania z dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych i wkładek usznych.

  2. pierwszym krokiem jest wizyta w naszym gabinecie protetyki słuchu w celu ustalenia głębokości ubytku słuchu. Badanie to jest bezpłatne.

  3. z badaniem słuchu udajemy się do lekarza laryngologa, który wystawia wniosek na jeden lub dwa aparaty słuchowe i wkładki douszne.

  4. wystawione przez lekarza wnioski wymagają akceptacji NFZ (300 metrów od siedziby Słuch Lab).

  5. zaakceptowane przez NFZ wnioski są podstawą do zakupu z dofinansowaniem aparatów w Słuch Lab.

Refundacja PFRON:

  1. pacjentom z orzeczeniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowe dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  2. w naszym punkcie służymy Państwu pomocą w dopełnieniu wszelkich formalności z tym związanych. Niezbędne będzie w tym przypadku wypełnienie i złożenie wniosków o dofinansowanie w regionalnym oddziale MOPS lub PCPR.

  3. Wysokość dofinansowania zależna jest od środków finansowych jakimi dysponuje dany oddział MOPS/PCPR.