Jak wygląda podstawowe badanie słuchu?

kobieta w trakcie badania ucha

Badanie słuchu określa ubytek lub wadę słuchu, zdolność rozumienia mowy, słyszenia dźwięków w różnych częstotliwościach oraz stan ucha środkowego i wewnętrznego.

Kiedy i gdzie warto zbadać słuch?

Na pewno wtedy, gdy zauważymy niepokojące objawy: trudności w odbiorze dźwięków z otoczenia, szumy uszne czy problemy ze słuchem po przebytej chorobie. Również u dzieci zaleca się wykonywać profilaktycznie badanie słuchu raz w roku, ponieważ zazwyczaj nie potrafią one dokładnie określić czy słyszą wystarczająco dobrze i wyraźnie.

Badania przeprowadzają protetycy słuchu w przychodniach, gabinetach laryngologicznych, specjalistycznych klinikach zarówno prywatnie, jak i ze skierowaniem od lekarza rodzinnego.

Jak wygląda podstawowe badanie słuchu?

Każde badanie składa się z trzech etapów: wywiadu, badania subiektywnego i obiektywnego.

Wywiad z pacjentem pozwala określić profil słyszenia, wynikający z jego stylu życia, poziomu narażenia na hałas czy przebyte choroby, które mogły spowodować ubytek słuchu.

Subiektywne badanie słuchu składa się najczęściej z audiometrii tonalnej i audiometrii mowy, podczas których pacjent udziela informacji zwrotnej o poziomie rozumienia przez niego wypowiadanych lub usłyszanych w słuchawkach słów. Możliwe jest określenie najcichszych rozumianych dźwięków, a co za tym idzie – ustalenie progu właściwego słyszenia.

Badanie obiektywne przeprowadzane jest z pomocą przyrządów i aparatury do badania słuchu. Nie zależy ono od badanego, jest badaniem czysto technicznym. Zalicza się do nich otoskopię, tympanometrię i otoemisję akustyczną. Jeśli zachodzi konieczność, wykonywane są dodatkowe badania, jak badanie słuchowych potencjałów z pnia mózgu ABR.

Badanie słuchu przebiega w spokojnej atmosferze, jest bezbolesne i nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta.