Badania słuchu u dzieci – Bydgoszcz

Badania słuchu u dzieci pozwalają określić ubytek słuchu, jego stopień i rodzaj, a także zdiagnozować, czy problem dotyczny obojga uszu, czy wyłącznie jednego. Na tym etapie można również określić stopień, w jakim niedosłuch wpływa na dziecko i jego możliwości komunikacji.

Badanie słuchu u dziecka warto przeprowadzić, w przypadku stwierdzenia potencjalnych problemów ze słyszeniem, np. gdy nie reaguje ono na polecenia lub gdy samo zgłasza problemy związane ze słuchem. Badania rekomenduje się także w przypadku przyjmowania leków mogących mieć wpływ na słuch oraz gdy planuje się przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego w obrębie ucha.