tel. 791 988 161    aparaty@sluchlab.pl     ul. Kwiatowa 1, Bydgoszcz

Diagnostyka słuchu w  Bydgoszczy – Badania słuchu

Słuch to jeden z pięciu zmysłów człowieka, jest on tak bardzo istotny, gdyż pozwala na komunikację z otoczeniem. Niestety słabnie wraz wiekiem, na co właściwie nie mamy większego wpływu. Ponadto problemy ze słuchem mogą pojawić się także w młodym wieku i to z różnych przyczyn, zarówno z powodów zdrowotnych, jak i związanych z prowadzonym trybem życia. Badanie słuchu zaleca się każdemu, kto zauważył pogorszenie słyszenia, bez względu na wiek. Niezwłoczna reakcja i diagnoza pozwala na szybkie podjęcie leczenia lub profilaktyki. Co więcej, rekomenduje się regularne badanie słuchu osobom po 50 roku życia, kiedy to ubytek zaczyna się pogłębiać z racji wieku.

 

Na czym polega i jak przebiega badanie słuchu?

Badanie słuchu jest bezbolesne i nie wiąże się z żadnym dyskomfortem dla pacjenta. Wyróżniamy dwa rodzaje takich badań: obiektywne i subiektywne. Te pierwsze polegają na wykorzystaniu sprzętu diagnostycznego, współpraca z pacjentem jest tu niepotrzebna. Aparatura określa stan jego słuchu. Badania subiektywne natomiast wymagają interakcji z daną osobą, określa ona empirycznie, na ile słyszalne są przez nią dźwięki. Przykładem badań subiektywnych jest audiometria, czyli tonalna metoda badania słuchu, podczas której pacjent zakłada słuchawki i z ich pomocą określa stopień słyszalności dźwięków. Natomiast do obiektywnych badań słuchu zaliczamy, m.in. tympanometrię polegającą na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej przy zmiennym ciśnieniu w kanale słuchowym. Urządzenie zwane tympanometrem na podstawie zmian ciśnienia tworzy wykresy, które ukazują lekarzowi stan słuchu pacjenta.

 

Badanie słuchu w naszej klinice

Klinika laryngologiczna Słuch Lab w ramach kompleksowej obsługi oferuje Państwu różnego rodzaju badania słuchu. Protetyk słuchu z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu zbada Państwa słuch. Oceni stan ucha środkowego i wewnętrznego, stopień rozumienia mowy oraz zdolność słyszenia dźwięków na różnych częstotliwościach. Dzięki tym badaniom będzie w stanie ocenić stopień ubytku słuchu i jego umiejscowienie. Zaproponuje w razie potrzeby najlepsze rozwiązanie, tak abyście mogli Państwo ponownie czynnie korzystać z życia, cieszyć się swobodną komunikacją podczas spotkań towarzyskich i zawodowych oraz móc uczestniczyć w koncertach i w innych wydarzeniach kulturalnych.

Diagnostyki słuchu dokonujemy m. in. przy pomocy wysoce specjalistycznego audiometru, który pozwala na precyzyjne stwierdzenie stopnia ubytku lub wady słuchu. Zapraszamy na badania laryngologiczne, badania okresowe słuchu oraz badanie tympanometrii. Zajmujemy się leczeniem szumów usznych oraz niedosłuchu. Podczas konsultacji w formie wizyt domowych lub stacjonarnych w naszym gabinecie, pomagamy w doborze optymalnego aparatu słuchowego wewnątrzusznego lub wkładek usznych.

Badania słuchu

Badania słuchu

Wszystkie badania wykonujemy w naszej klinice laryngologicznej w Bydgoszczy, gdzie w nowocześnie wyposażonych wnętrzach, w miłej atmosferze możecie Państwo ocenić swój słuch. Zapraszamy do umówienia terminu wizyty w naszej klinice protetyki słuchu Słuch Lab.

 

Badania słuchu u dzieci

Badania słuchu u dzieci pozwalają określić ubytek słuchu, jego stopień i rodzaj, a także zdiagnozować, czy problem dotyczny obojga uszu, czy wyłącznie jednego. Na tym etapie można również określić stopień, w jakim niedosłuch wpływa na dziecko i jego możliwości komunikacji.

Badanie słuchu u dziecka warto przeprowadzić, w przypadku stwierdzenia potencjalnych problemów ze słyszeniem, np. gdy nie reaguje ono na polecenia lub gdy samo zgłasza problemy związane ze słuchem. Badania rekomenduje się także w przypadku przyjmowania leków mogących mieć wpływ na słuch oraz gdy planuje się przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego w obrębie ucha.